"โครงการ Food For Friends มูลนิธิกระจกเงา "

         เป็นโครงการที่เริ่มมาจากวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของการได้รับสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าสะอาด ยารักษาโรคพื้นฐาน และให้การแบ่งปันในแต่ละครั้งนำมาสู่การสร้างสายสัมพันธ์เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้านกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีเป้าหมาย การเพิ่มสิทธิ การเข้าถึงสิทธิ ในด้านต่างๆในฐานะพลเมืองของรัฐไทย ตัวอย่างเช่น การมีสถานะบุคคลที่ชัดเจน การที่สามารถเข้าถึงระบบต่างๆของภาครัฐที่จะเป็นการเอื้อให้สามารถส่งต่อไปสู่ระบบกลไกอื่นๆที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านได้

 

                ดังนั้นใน"ระยะเริ่มต้น"ของโครงการ ซึ่งดำเนินการที่เน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนไร้บ้านด้วยการสนับสนุนทั้งทางด้านของใช้ที่จำเป็นเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะเชื่อมโยงและเข้าถึงกลุ่มคนไร้บ้านได้ เนื่องจากสาเหตุที่กลุ่มคนไร้บ้านเองมีการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างสูงในการเปิดรับบุคคลอื่นกลุ่มคนอื่นหรือหน่วยงานใดเข้าไปในลักษณะไม่ให้ความไว้วางใจ และมีการตั้งเงื่อนไขสูง มีการวางระดับของความสัมพันธ์ของการปฎิสัมพันธ์กับคนหรือกลุ่มบุคคลภายนอกอยู่พอสมควร ทางโครงการFood For Friends มูลนิธิกระจกเงาจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น"เครื่องมือ"หนึ่งในการสร้างระดับการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันให้สนิทมากขึ้นจนสามารถนำมาสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆร่วมกันได้

                ทางโครงการ Food For Friends ยังได้มีการเปิดรับคนภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมในนามของ "อาสาข้างถนน" เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการปฎิสัมพันธ์ นำประเด็นคนไร้บ้านให้เป็นที่รับรู้และขยายต่อไปวงกว้างของสังคม สำหรับภารกิจของกลุ่ม "อาสาข้างถนน" จะเน้นการทำงานงานอาสาในทุกกระบวนการ เช่น การจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น การจัดทำอาหาร การจัดเตรียมเสื้อผ้าและยา การร่วมกิจกรรมในการแบ่งปันและพูดคุยให้คำปรึกษาหรือรับฟังการพูดการเล่าถึงการใช้ชีวิตของพวกเขากลุ่มคนไร้บ้าน และสุดท้ายของภารกิจคือมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ หรือในอาสาสมัครบางรายซึ่งมีความถนัดมีทักษะบางด้านที่มีประโยชน์ เช่น เป็นบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลก็สามารถสร้างการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลืออย่างสอดรับกับปัญหาสามรถโต้ตอบกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                ในอนาคตของโครงการฯ มีแผนงานที่จะขยายพื้นที่ในการดำเนินการอีกหลายๆพื้นที่ และเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายเข้าไปอีกด้วยที่เป็นประโยชน์ในทางสันทนาการและในด้านการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งที่ทำเป็นในลักษณะการดำเนินการแบบกลุ่มย่อย หรือ กลุ่มใหญ่ๆในพื้นที่อื่น เช่น หมอชิต จัตุจักร หัวลำโพง รังสิต ในรูปแบบที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่บริเวณเสาชิงช้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในทุกวันจันทร์ในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 20.00 - 22.00 น. เพราะสุดท้ายทางโครงการฯเองได้คาดหวังว่าทุกๆกิจกรรมที่ดำเนินการจะนำไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านได้อย่างมีนัยยะสำคัญต่อไป

วันเวลาดำเนินการ
                ทุกวันจันทร์
                - 10.00 - 18.00 น.(เป็นกระบวนการจัดทำจัดเตรียมของอาสาสมัครที่จะนำไปแบ่งปันแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้าน)
                - 20.00 - 22.00 น.(เป็นกิจกรรมการแบ่งปัน ทำแผล ให้คำปรึกษา และพูดคุยกับทางคนไร้บ้าน ถอดบทเรียนกิจกรรมของอาสาสมัคร)

การเปิดรับการบริจาค
                 ทางโครงการมีการเปิดรับการบริจาคเพื่อทำให้มีสนับสนุนกระบวนการการดำเนินการตามหลักการของทางโครงการข้างต้นให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยเหตุผลของกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคนไร้บ้านต้องใช้ทั้งระยะเวลาและการมีสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโครงการเองได้จัดทำหมวดหมู่ของสิ่งของที่ทางโครงการต้องการการสนับสนุนดังนี้

                1.หมวดของใช้ที่จำเป็น
                        - เสื้อผ้า
                        - ยาทากันยุง
                        - ผ้าอ้อมเด็ก
                        - แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู
                        - เสื้อยึด กางเกงขาสั้น

                2.หมวดของบริโภค
                        - ข้าวสาร
                        - น้ำดื่ม
                        - อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง
                        - กาแฟ ชา โอวัลติน ไมโล นมถั่วเหลือง นมสด
                        - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย
                        - ผลไม้ ผัก เนื้อสัตว์
                        - น้ำมัน น้ำปลา ซอสปรุงรส(ของใช้ในการปรุงอาหารและประกอบอาหาร)

                3.หมวดยา
                        - ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้ไข้แก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาแกอักเสบ ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องอืด ยาเคลือบกระเพาะ
                        - ยาที่ใช้สำหรับทำแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้น น้ำเกลือ เบนตาดีน ฯลฯ
                        - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำแผล ถุงมือยาง สำลี ผ้าก้อส แอกอฮอลส์ ฯลฯ


                ติดต่อผู้ประสานงานโครงการFood For Friends ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-079-0191 สิทธิพล ชูประจง 

เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-973-2236-7 ต่อ 111 โทรสาร : 02-973-2236 ต่อ 109